Voorstelling & filosofie

Voorstelling & filosofie

De Anderlechtse Haard, in 1907 opgericht als een van de eerste sociale huisvestingsmaatschappijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is vandaag de maatschappij met het grootste aantal woningen, met meer dan 3.600 woningen in de gemeente Anderlecht (1070 Brussel). De maatschappij beheert bijna 400 individuele woningen uit de jaren 50, waarvan er heel wat volledig gerenoveerd werden, en grote woonblokken uit de jaren 70.

Met onze 90 personeelsleden zorgen we voor een optimale follow-up voor alle vragen van onze huurders en meer dan 2.900 kandidaat-huurders.
Als u op een wachtlijst wilt komen voor een sociale woning van onze maatschappij, weet dan dat we elk jaar ongeveer 200 woningen toekennen, maar dat u via ons ook een aanvraag kunt indienen bij andere sociale huisvestingsmaatschappijen in het gewest.

Met het oog op de levenskosten, doen we al het mogelijke om de huurprijzen laag te houden – ze behoren tot de laagste van het gewest. Bovendien streven we naar een vermindering van de onkosten, zonder evenwel afbreuk te doen aan de nodige diensten voor een goed beheer, of het nu gaat om technisch toezicht, brandpreventie, de controle van de liften of de schoonmaak.

We staan open voor een multiculturele bevolking en verwelkomen u in meerdere talen. We zorgen voor een persoonlijke dienst in uw buurt door permanenties te houden op de sites.

We zijn ons bewust van de vele moeilijkheden die dagelijks kunnen optreden en nemen deel aan partnerships voor sociale begeleiding en tewerkstellingsinitiatieven.

Wat de verbetering van de woningen betreft, zijn we momenteel bezig met aanzienlijke renovatiewerken voor alle sites in het kader van een investeringsprogramma van 50 miljoen euro, en zijn we begonnen met verschillende nieuwbouwprojecten, zodat de maatschappij in de toekomst over 4.000 woningen zal beschikken.