Verkiezingen van de huurdersadviesraden 2017

14-10-16

Brief van Mevrouw Celine Frémault, Minister van Huisvesting en Levenskwaliteit Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

 

« Mevrouw, Mijnheer,

 

U woont in een sociale woning en op 25 maart 2017 zal u minstens de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben? Dan is deze brief voor u bedoeld!

 

Het is in mijn hoedanigheid van minister van Huisvesting en Levenskwaliteit dat ik de eer heb mij tot u te richten met het oog op de nakende verkiezingen van de huurdersadviesraden (HAR). Tien jaar geleden werden de HAR binnen de beherende maatschappijen opgericht om huurders te laten meewerken en bijdragen aan de programma’s die u rechtstreeks aanbelangen. Of het nu gaat om programma’s voor renovatie, onderhoud, inrichting van de omgeving van uw gebouw, of installatie van sportieve of collectieve voorzieningen, speelpleinen, of de organisatie van feestelijke of culturele activiteiten, u heeft steeds een vinger in de pap!

 

Beschikken over een huurdersadviesraad binnen uw OVM, zoals u in de brochure zult lezen die ik u graag overmaak, is u de garantie bieden dat u de mogelijkheid heeft om aan het leven en de talrijke projecten van uw sociale huisvestingsmaatschappij deel te nemen. Dat is de reden waarom ik u uitnodig om kennis te nemen van het belang dat ik aan het bestaan van een dergelijke voorziening hecht.

 

Om te beschikken over een huurdersadviesraad moeten er slechts twee voorwaarden vervuld zijn:

  • Over voldoende geldige kandidaturen (minimaal 5) beschikken en vervolgens;
  • voldoende kiezers hebben (minimum 5% stemmers in uw OVM) opdat de verkiezingen geldig worden verklaard.
  •  

Een huurdersadviesraad kan dan vervolgens tot stand gebracht worden met 5 tot 15 aangestelde kandidaten om hem te vertegenwoordigen.

 

Ik hoop dat deze brochure uw belangstelling voor de voorziening wekt, en ik nodig u uit om er onmiddellijk met uw naasten, uw buren, uw kinderen, over te praten opdat u samen het besluit neemt om aan de ontwikkeling van de projecten van uw OVM deel te nemen.

 

Tot slot vestig ik uw aandacht op de 2 data die voor de toekomstige huurdersadviesraden onthouden moeten worden:

 

  • Indien u interesse hebt om een HAR-afgevaardigde te worden, dient u uw kandidatuur uiterlijk in te dienen tegen 15 november 2016 bij uw OVM door middel van de formulieren in bijlage van de brochure;
  • Voor de verkiezingen van de afgevaardigden die zich kandidaat zullen stellen, afspraak op 25 maart 2017! En staat u mij toe te benadrukken dat u die dag aanwezig moet zijn opdat het minimumaantal kiezers in uw OVM bereikt wordt.
  •  

Rest mij enkel nog u te bedanken voor uw aandacht, en u mooie projecten te wensen die, en dat is mijn vurigste wens, zullen bijdragen tot meer levenskwaliteit voor uw woningen en de omgeving ervan.

 

Met vriendelijke groet,

Celine Frémault. »

InfoBrochure : Hier
Formulier : Hier


Terugkeren naar de lijst met Nieuwsberichten