Advies & nieuws

Advies & nieuws

BIJKOMENDE INFORMATIE


Betreffende de huurberekening, de dossierveranderingen, en de mutaties kunt u zich wenden bij uw dossierbeheerder op de georganiseerde permanenties op site of op het telefoonnummer:


- 02/556.77.97 (maandag- en woensdagnamiddag): Grondels/ Carpentier/ Albert Square/ Rauter/  Democratie

 

- 02/556.77.96 (dinsdag- en donderdagnamiddag): Peterbos Park/ Shakespeare/ Weeshuis/  Zaadstraat;


- 02/556.77.33 (maandag- en woensdagmorgen): Het Rad/ Klaverblad/ Goede Lucht/ Craps/ Asters/  Ridderspoor / Voorstraat.


Voor elk probleem van sociale aard kunt U een maatschappelijke werker ontmoeten op de georganiseerde permanenties of telefonisch bereiken:


- 0476/.94.77.48 : Grondels / Carpentier / Albert Square / Rauter / Democratie / Asters / Ridderspoor / Voorstraat ;

 

- 0476/88.21.32 : Peterbos Park / Shakespeare / Weeshuis / Zaadstraat ;


- 0473/84.08.38 Het Rad/ Klaverblad / Goede Lucht / Craps.


Voor ieder betalingsprobleem, huurgarantie, afrekening lasten, klachten over facturen voor werken kunt u zich wenden naar de afdeling financiën op het telefoonnummer 02/556.77.67 van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30. U kunt ook ontvangen worden op afspraak.


Voor iedere belangrijke herstelling moet u zich eerst wenden tot uw conciërge, tussen 8u00 tot 12u00 en tussen 12u30 tot 16u15, en deze zal indien nodig een tussenkomstaanvraag opstellen. Wij herinneren u eraan dat u sinds 23.06.2014 ook een conciërge op de permanenties kunt ontmoeten.


Buiten de hierboven vermelde werkuren en voor elk dringend aanvraag nodigen we u uit contact op te nemen met het Télé secretariaat op het nummer 02/474.35.01, die concreet en zo spoedig zal reageren ten opzichte van uw aanvragen.
Voor iedere reclamatie, kunt u een brief sturen naar de zetel van onze maatschappij.

 

 

 

 

 

 

Netheid Brigade

 

 BERICHT AAN DE HUURDERS.

Mevrouw, Mijnheer,

Sinds 2012 heeft de Anderlechtse Haard 3 antennes geopend voor de huurders van de sites Albert I Square, Peterbos en Weeshuis.
Om de lokale diensten nog te verbeteren heeft de Anderlechtse Haard beslist 6 antennes toe te voegen die 1 of 2 maal per week zullen toegankelijk zijn voor onze huurders en dit op de volgende sites: Grondel, Rauter, Zaad, Sillon, Mensenrechten en Asters/Ridderspoor en dit vanaf 23 juni 2014.
De sociale werkers, de gebouwafgevaardigden, de conciërges en de administratieve bedienden zullen ter uwer beschikking zijn voor al uw sociale, technische en administratieve vragen.
Indien u een technisch probleem heeft in uw woning, indien u een probleem heeft van sociale aard, als u een vraag hebt over uw huurberekening, over de berekening van uw lasten/verwarming, een badge nodig heeft of een standplaats of box wil huren, wij zullen aanwezig zijn op uw site volgens bijgevoegde planning.
Wanneer nodig zal een gebouwafgevaardigde of een sociale werker zich tot uw woning verplaatsen om u beter te helpen en het probleem ter plaatste te kunnen vaststellen.
Wanneer u een betaling moet uitvoeren, volstaat het uw bankkaart mee te nemen want er zal een betaalautomaat ter plaatse zijn.
Wij vragen u dan ook voor al de bovengenoemde problemen u een maximum te begeven op onze antenne op uw site. Wij blijven natuurlijk voor andere eventuele vragen tot uw dienst op ons onthaal gelegen Bergensesteenweg 595, al de maandagen en woensdagen van 9 u tot 12 u, behalve op feestdagen.
Binnen korte tijd zullen ook onze huurders van de Goede Lucht een antenne hebben die zich zal bevinden op de Craps. In tussentijd zullen de inwoners van de Goede Lucht zich kunnen richten tot de antenne gelegen op de Sillon of Bergesesteenweg 595.
In de hoop u te mogen ontmoeten in onze antennes groeten wij U, Mevrouw, Mijnheer, met de meeste hoogachting.

 


Uw aanwezigheid- 02-06-15

Lees meer- 18-02-15

Lees meerNieuw Lokaal voor dienstverlening aan de huurders - 30-03-15

Op vrijdag 27/03, werd het nieuw lokaal voor dienstverlening aan de huurders van de Anderlechste ...

Lees meerInhuldinging Craps - 21-09-15

Op Woensdag 16 september 2015, heeft De Heer Guy Wilmart, Voorzitter van de Beheerraad,de renovat...

Lees meerBeste Wensen! - 22-12-15

De Heer G. WILMART, Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Heren D. BERTRAND en L. GABELE, Vice...

Lees meerNieuwe lookaal voor de inwooners van het Peterbos - 12-06-15

Op Woensdag 21 oktober 2015, heeft De Heer Guy Wilmart, Voorzitter van de Beheerraad, het nieuwe ...

Lees meerSibelga over de Anderlechste Haard: - 22-06-15

"Warm water opnieuw uitvinden hoeft niet" Tussen 2006 en 2008 voerde de Anderl...

Lees meer- 23-12-15

Lees meerAnderlechtse Haard krijgt een HR label! - 23-02-16

Vandaag is de Anderlechtse haard zeer fier dat ze de eerste Belgische sociale huivestigingsmaatsc...

Lees meer- 06-04-16

Lees meer- 12-05-16

Lees meerVervanging in de donderdag avond permanenties. - 30-09-16

De permanenties van donderdag avond staan nu elke 2 weeken. Meer info hier

Lees meerNieuwe inrichtingen van het gebouw “Weeshuis” te Anderlecht! - 30-09-16

Lees meer- 06-10-16

Lees meerVerkiezingen van de huurdersadviesraden 2017 - 14-10-16

Brief van Mevrouw Celine Frémault, Minister van Huisvesting en Levenskwaliteit Brusselse Hoof...

Lees meerDe Anderlechtse Haard lanceert een initiatief in het voordeel van haar huurders met een mobiliteitshandicap - 29-06-17

Op 23 april laatsleden organiseerde de Anderlechtse Haard een inleidende dag "handigolf&q...

Lees meerBriefing en uitwisseling in de Voorstraat - 29-06-17

Zoals elke maand houdt de Raad van Bestuur en de Directie een werkvergadering op éé...

Lees meerAdviesraden van de Huurders (ARHUU) - verkiezing van het bureau - 03-07-17

Peeters Monique Voorzitter Raveyts Angèle Vice-Voorzitter Tombal Francis Penn...

Lees meerRémunérations des mandataires publics - 27-06-18

Lees meerDe inhuldiging van de renovatiewerven in de tuinwijken Het Rad en Goede Lucht - 17-09-17

Opstarten van de renovatiewerven in de tuinwijken Het Rad en Goede Lucht / vrijdag 15 september 2017...

Lees meer