Het team

Het team

De Anderlechtse Haard is een openbare vastgoedmaatschappij (OVM), erkend door de Brusselse Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij, en heeft als voornaamste doel het beheer en de verhuur van sociale woningen en gemeenschapslokalen, in totaal zo’n 4.000 eenheden.

De maatschappij is ingeschreven in het register van burgerlijke vennootschappen onder de vorm van een commerciële maatschappij (nr. 157). De administratie werd vastgelegd in de statuten.

De Anderlechtse Haard is een naamloze vennootschap (n.v.) met een algemene vergadering die eenmaal per jaar bij elkaar komt in een gewone zitting, en bestaat uit gemeentemandatarissen, een vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een vertegenwoordiger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Anderlecht, en uit kleine privéaandeelhouders.

De Algemene Vergadering benoemt de leden van de Raad van bestuur van de maatschappij; deze bestaat uit twaalf leden en verzekert het bestuur onder leiding van de voorzitter, de heer Guy WILMART.

 

- Algemene Directie - Laurent Gabele 


De heer Laurent Gabele, Algemeen Directeur, oefent het dagelijks beheer van de maatschappij uit en is in die hoedanigheid belast met de communicatie en de toepassing door de maatschappij van alle beslissingen van de Raad van bestuur.

De HR-coördinatie omvat enerzijds het beheer van de human resources binnen de onderneming, met als voornaamste bedoeling de ontwikkeling en implementatie van HR-projecten gericht op een betere dienstverlening door de Anderlechtse Haard.

De Anderlechtse Haard beschikt over een team van zo’n 90 personen, van wie 57 bedienden, inclusief 6 preventie- en veiligheidsadviseurs, 17 arbeiders en 20 conciërges, verdeeld over drie departementen:

- Departement Verhuur - Sabrina DE SCHEPPER


Het Departement Verhuur beheert alle administratieve gegevens in verband met de huur van woningen. Het is dit departement dat de meeste contacten heeft met huurders en kandidaat-huurders. Bovendien staat een team van maatschappelijk werkers ter beschikking voor alle sociale vragen.

De dienstenregie bestaat uit 3 gebouwafgevaardigden verspreid per site, en werkt dagelijks om alle storingen en defecten op te lossen.

De 20 conciërges en de 6 preventie- en veiligheidsadviseurs versterken ook het departement verhuur door hun nabijheid bij de huurders via hun aanwezigheid op de sites.


- Departement Financiën - Cédric SOHET - Nazha ADIL


Het Departement Financiën beheert de interne boekhouding van de maatschappij en heeft ook contact met de huurders in die zin dat het beheer van de huurgelden en de afrekening van de kosten een paar van hun belangrijke activiteiten zijn.


- Departement Werkzaamheden - Christophe VERBIEST - Phillipe DELSEMME


Het Departement Werkzaamheden integreert het beheer van de projecten voor ingrijpende renovaties en nieuwbouwconstructies, alsook het beheer van het patrimonium (onderhoud, herstellingen, huuronderhoud, …).

Het wordt versterkt door de regie Werkzaamheden, die bestaat uit een tiental arbeiders die dagelijks zorgen voor het systematische onderhoud, het onderhoud van de huurwoningen en van de gemeenschappelijke ruimtes.
 


De HR-coördinatie omvat enerzijds het beheer van de human resources binnen de onderneming, met als voornaamste bedoeling de ontwikkeling en implementatie van HR-projecten gericht op een betere dienstverlening door de Anderlechtse Haard. In nauwe samenwerking met Bruno Lahousse, directeur-generaal, is Gwenaëlle Leclair, Chief People Officer, ook belast met het personeelsbeheer.
 

-Het Uitvoerend Comité: Bruno LAHOUSSE, Cédric SOHET, Christophe VERBIEST, Nathalie WATY


Het Uitvoerend Comité heeft als voornaamste opdracht de omzetting van de jaarlijks gedefinieerde strategische doelstellingen en de richtlijnen van de Raad van bestuur in operationele termijnen. Bovendien is het ook een belangrijke hefboom voor het transversale beheer van de maatschappij. De vertegenwoordiging van de technische, financiële, administratieve en HR-profielen binnen dit orgaan streeft naar een geïntegreerd, efficiënter beheer van alle dossiers die door de maatschappij behandeld worden, maar ook van de ontwikkeling van de maatschappij zelf.