Het patrimonium

De Anderlechtse Haard is vandaag de sociale huisvestingsmaatschappij met het grootste aantal woningen in het Brussels Gewest, met meer dan 3.600 woningen in de gemeente Anderlecht (1070 Brussel). De maatschappij beheert bijna 400 individuele woningen uit de jaren 50, waarvan er heel wat volledig gerenoveerd werden, en grote woonblokken uit de jaren 70.
We zijn nu bezig met verschillende nieuwbouwprojecten waardoor het totale aantal woningen in de toekomst 4.000 zal bedragen.